"Det er nemt at betjene. Der er gode målepunkter. Det er brugervenligt.
Og det giver værdi at få sat tid på sine opgaver."

                 Jan Hvidholm, Direktør i Alfred Jensen & Søn A/S, Teknikgruppen

 

 

Giver det mening at tale om effektivisering, hvis man ikke måler indsats og udbytte? I mange år har der været fokus på at effektivisere arbejdsrutiner og processer i produktionsmiljøer via anvendelse af tidsstudier, men der er ikke tradition for det samme på ledelsesniveauer.


GodLederTid® er et koncept, som sætter fokus på ledere på alle niveauer gennem en kombination af jobanalyse og frekvensstudier. Målet er at sikre at beslutninger træffes og gennemføres på rette niveau i organisationer ved anvendelse af de rette ledelsesressourcer. Det skal være enkelt og effektivt at få afdækket ledernes tidsanvendelse. Inspireret af ”The Leadership Pipeline” kombineret med software fra Saga Solutions, har Veda LedelsesRådgivning udviklet skabeloner for tidsstudier af GodLederTid®, som gør det nemt at komme i gang i organisationer og virksomheder.